Coaching


Het kan voor een kind/ jongere best een uitdaging zijn om op te groeien als een zelfverzekerd persoon met voldoende eigenwaarde en zelfrespect.


Als opgroeien een uitdaging vormt, in de vorm van:

  • Ziekte thuis, zelf veel ziek zijn, onstabiele thuissituatie of miscommunicatie.
  • Gedragsproblemen, zoals ADD, ADHD, Autisme.
  • Hoogbegaafdheid, beelddenken, dyslectie of dyscalculie.

Dan kan ik vanuit Coachingspraktijk de Laad-&Losplaats een oplossing bieden. Door middel van gerichte coaching leren deze kinderen en jongeren anders met hun uitdagingen om te gaan, zodat ze zich verder kunnen blijven ontwikkelen. 

Handvatten bieden

Vaak voelen kinderen met een uitdaging in welke vorm dan ook, zich onbegrepen. Ze hebben vaak een lage eigenwaarde. Ik ga op zoek naar de oorzaak en bied deze kinderen en indien nodig hun omgeving handvatten om beter begrepen te worden. Om anders te reageren op bepaalde triggers. Om anders om te gaan met bepaalde omstandigheden of situaties. Om beter in hun vel te komen. 

“Er wordt veel van kinderen/ jongeren gevraagd. Voor sommigen is dit erg lastig.”

Veilig voelen

Om een kind te kunnen helpen, moet het zich volkomen veilig voelen. Veilig om te zeggen wat er speelt. Veilig om te vertellen wat hij of zij voelt. Het kind moet mij kunnen vertrouwen. Daarom blijven de gesprekken onder ons. Ik breng geen verslag over de inhoud uit naar de ouders, tenzij dit echt nodig is. Daarnaast veroordeel ik het kind niet. Ik geef het kind de ruimte om open te zijn, zodat we boven water kunnen krijgen wat er nou écht aan de hand is.

Omgeving betrekken

Het is vaak noodzakelijk om het totaalplaatje aan te pakken. Daarvoor kan het nodig zijn dat de omgeving bij de behandeling betrokken wordt. Dat kan betekenen dat er een sessie gedaan wordt met een of meerdere gezinsleden, of dat de school betrokken wordt. Dit gaat altijd in overleg met de ouders/ verzorgers.

Coachingsessies

Het kind, de jongere en de omgeving zijn het meest gebaat bij inzicht. Inzicht in de situatie. Inzicht in het eigen gedrag. Inzicht in het gedrag van anderen. Hierna leer ik het kind of de puber om hiermee om te gaan. We gaan op zoek naar manieren die bij het kind passen. We gaan op zoek naar praktische en direct toepasbare manieren om te reageren op bepaalde situaties. Doordat deze manieren direct uitgeprobeerd en toegepast worden, ervaart het kind het effect van de andere reactie vanuit de omgeving. Actie is immers reactie. Door deze reacties door te spreken, vinden we de beste oplossing voor dit kind. Het is elke keer weer een mooi proces.

Zelfverzekerd

Doordat kinderen en jongeren aan de slag gaan met datgeen waar ze letterlijk en figuurlijk onder gebukt gaan, zie je hun zelfvertrouwen groeien. Dit zie je terug in hun houding en lichaamstaal. Doordat je de communicatie aanpakt, verandert de non-verbale communicatie, dus hoe ze over komen, mee. Stille kinderen worden mondiger. Kinderen met een ineengedoken (onzichtbare) houding gaan rechterop staan en zitten. Ze zijn meer aanwezig. Drukke, onrustige kinderen worden rustiger en kunnen zich langer concentreren. Al deze veranderingen, dáár doe ik het voor. Dát maakt mijn vak zo bijzonder. 

Wil je weten of ik iets voor jouw kind, puber of gezin kan betekenen?
Neem contact met mij op, dan bespreken wij samen je hulpvraag.

Contact opnemen