Over mij


Je hart volgen is het mooiste dat er is. Als ik mijn hart volg, kom ik uit bij werken met kinderen en jongeren. Bij het helpen van kinderen en jongeren die het moeilijk(er) hebben. Moeilijk(er) met zichzelf doordat ze bepaalde vaardigheden missen of moeilijk(er) met zichzelf door omstandigheden of hun omgeving. Met dit uitgangspunt ben ik in 2016 de opleiding voor kindercoach gaan volgen.


Écht iets kunnen betekenen

Hoe verder de opleiding vorderde, hoe meer ik het gevoel kreeg dat ik écht iets voor deze groep kinderen, jongeren en het gezin eromheen kan betekenen. Dat ik hiermee de kennis en de tools kreeg om deze groep kinderen weer zelfvertrouwen te geven, een beter zelfbeeld te geven, zelfverzekerder te maken, weerbaarder te maken. Kortom een beter toekomstperspectief te geven doordat ze beter in hun vel komen te zitten.

Vergroten van de reikwijdte

Aangezien ik als kindercoach slechts een kleine groep kinderen en jongeren kan helpen, doe ik veel werkzaamheden om de praktijk heen waarbij ik ook leraren, ouders en (aankomende) kindercoaches weet te bereiken. Denk daarbij aan thema-avonden, workshops, intercollegiaal overleg voor kindercoaches en assistent-trainer bij Sonnevelt Opleidingen voor kindercoaching. Daarnaast ben ik als bestuurslid betrokken bij “Stichting Familiekracht”. Deze Stichting zet zich in op het vergroten van de eigen kracht, welzijn en eigen verantwoordelijkheid bij ouders, kinderen en alle betrokkenen rondom een gezin.

Kind mogen zijn

Kinderen en jongeren zijn mijn drijfveer. Ik wil kinderen en hun omgeving helpen om gelukkiger te worden. Dat kinderen zelfvertrouwen krijgen en gelukkig met zichzelf zijn. Dat kinderen om leren gaan met bepaalde situaties. Dat kinderen gewoon kind kunnen en mogen zijn.

Arjen Mettrop